• Menyelaras penggunaan kurikulum, proses penilaian, peperiksaan dan persijilan bagi persijilan JTM.
  • Menyelaras pentauliahan Pusat Bertauliah, pendaftaran pelajar bagi persijilan kemahiran, pelaksanaan penilaian, peperiksaan dan persijilan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JKP).
  • Menyelaras pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti di institut (MKSP & QMT).
  • Menyelaras kursus kakitangan termasuk rekod berkaitan latihan kakitangan.
  • Menyelaras aktiviti yang berkaitan pertandingan kemahiran dan lain-lain.
  • Menyelaras kursus separuh masa.
  • Menyelaras program kerjasama dengan industri (MoU / Smart Partnership / TCP).
  • Menyelaras proses penilaian,peperiksaan dan persijilan bagi program Kolej Vokasional (BPTV & LPM).

PENGURUSAN OPERASI

Senarai Pegawai