System Administration

  • Mengendali, menyelenggara dan memantau infrastruktur dan sistem ICT institut.
  • Operasi Penyelenggaraan Berjadual Peralatan ICT di Makmal / Pejabat / Bilik Server
  • Pelupusan/ peminjaman Harta Modal Dan Inventori
  • Pemantauan dan Penyelenggaraan Sistem Aplikasi Atas Talian seperti Hrmis, email MyGovUC, Traning Management System (TMS), Learning Management System (LMS), ePerolehan, eKursus Jangka Pendek dan lain-lain.

Multimedia

  • Pembangunan dan Penyelenggaraan Laman Web Rasmi Institut serta mengemaskini isi kandungan laman web dari semasa ke semasa
  • Penyediaan artikel, grafik dan video untuk hebahan media sosial dan laman web
  • Khidmat sokongan rekabentuk grafik/ video editing/ Peralatan kamera 

Perpustakaan

  • Peminjaman Bahan Bacaan
  • Pemulangan Bahan Bacaan
  • Penerimaan Bahan Bacaan dari Pembekal

PENGURUSAN OPERASI

Senarai Pegawai