SYARAT AM KEMASUKAN

LEPASAN SPMLEPASAN SKM /ST
  1. Warganegara Malaysia;
  2. Berumur 17 hingga 35 tahun;
  3. Memenuhi syarat khas kursus (sila rujuk Panduan Syarat Kemasukan Kursus Lepasan SPM);
  4. Lulus dalan sesi temuduga yang dijalankan (kursus-kursus tertentu sahaja); dan
  5. Tidak buta atau buta warna atau rabun (tidak berkacamata/tidak berkanta lekap) atau pekak (tanpa alat bantuan) atau bisu atau cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran.
  1. Warganegara Malaysia;
  2. Berumur 17 hingga 35 tahun;
  3. Memenuhi syarat khas kursus (sila rujuk Panduan Syarat Kemasukan Kursus Lepasan SKM/ST);
  4. Lulus dalan sesi temuduga yang dijalankan ; dan
  5. Tidak buta atau buta warna atau rabun (tidak berkacamata/tidak berkanta lekap) atau pekak (tanpa alat bantuan) atau bisu atau cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran.

 

Program Sepenuh Masa