Senarai Kursus

NAMA KURSUS MAKLUMAT KURSUS TARIKH YURAN STATUS
Asas Penyelenggaraan Kenderaan (Kereta)

Kursus ini memberi kefahaman kepada peserta kursus tentang :
- Pengenalan asas berkenaan kereta
- Tujuan penyelenggaraan kereta
- Teori asas penjagaan kereta
- Pengenalan kepada perkakasan penjagaan kereta
- Komponen-komponen asas kenderaan (Enjin / Tayar / Sistem Brake / Sistem Penyejukan)
- Penyelenggaraan asas kereta
- Latihan Amali
Kerosakan yang sering berlaku dan cara penyelesaiannya

10-11 MEI 2024
31 MEI - 1 JUN 2024
16-17 OGOS 2024
6-7 SEPT 2024
27-28 SEPT 2024
11-12 OKT 2024
25-26 OKT 2024
8-9 NOV 2024

RM 240
Asas Penyelenggaraan Sistem Penyaman Udara (Kereta)

Kursus ini memberi kefahaman kepada peserta kursus tentang
Pengenalan asas berkenaan kursus
Air-conditioning system service
Air- conditioning system -inspection
Air-conditioning refrigerant top –up procedure
Air-conditioning system - Recover and recycle
Air conditioning system - Disassemble and Assemble
Air conditioning system – recharge and inspection

8-9 MAC 2024
17-18 MEI 2024
7-8 JUN 2024
23-24 OGOS 2024
13-14 SEPT 2024
4-5 OKT 2024
18-19 OKT 2024
1-2 NOV 2024
15-16 NOV 2024

RM 245
Injection Moulding Machine Operation

The terminologies and machine overview
The injection moulding process
Mould construction and component
Basic mould design
Clamping Tonnage calculation
Clamping parameter set-up
Introduction of plastic material
Type of polymerisation process
Type of plastic material
Setting up temperature parameter

19-23 MEI 2024

RM 465
Injection Moulding Troubleshooting

The terminologies
The injection moulding process
Basic trouble shooting guide line
- Determine of injection speed
- Determine of injection pressure
- Determine of clamping force
- Determine of cooling time
Process optimization
- Basic Moulding Cycle
- Cycle time optimization

8-12 SEPT 2024

RM 465
Kursus Asas Pneumatik

Pengenalan kepada sistem Pneumatik
Jenis-jenis komponen dan aplikasinya
Non-return, flow dan pressure valves, gabungan valves
Membangunkan beberapa sistem Pneumatik yang lengkap dan berfungsi

11-12 JUN 2024

RM 264
Kursus Asas Hidraulik

Pengenalan kepada sistem Hidraulik
Jenis-jenis komponen dan struktur asas sistem hidraulik
Menafsir gambarajah litar hidraulik
Pemasangan litar hidraulik

4-5 JUN 2024

RM 310

Kursus Asas PLC

Kursus ini memberi kefahaman kepada peserta kursus tentang :-

1. Teknologi PLC
2. Konfigurasi perkakasan dan perisian PLC
3. Pendawaian
4. Konfigurasi input output PLC

29-30 MAC 2024

RM 225

Basic CAD 2D

Basic rules for the program operation
Attitude of a CAD system by parameters and display control
Basic draw command
Editing the drawing
Ploting

12 MAC 2024
14 MEI 2024
16 JULAI 2024
9 OKT 2024
19 NOV 2024

RM 169

Basic CAD 3D

Creating and modifying dimension style
Applying dimension type
Modifying existing text style
Creating customize text style
Understand paper and model space
Creating custom page setup and annotative style
Drawing and dimensioning on layouts
Adjust drawing position in viewport
Paper space viewports and shaping viewports

30 APRIL 2024
11 JUN 2024
13 OGOS 2024
15 OKT 2024
17 DIS 2024

RM 169

Kursus Asas Eletronik

Kursus ini memberi kefahaman kepada peserta kursus tentang :-

1. Pengenalan kepada komponen dan peralatan Elekronik
- Perintang
- Kapasitor
- IC (integrated circuit)
- Diod LED
- Protoboard

2. Pasang Projek Electronic di atas protoboard Bi- Polar.LED Driver
3. Penyediaan laporan @ presentation hasil projek

18 JUN 2024

RM103
Kursus Smart Home

Kursus ini memberi kefahaman kepada peserta kursus tentang :-

1. Pengenalan kepada Smart Home
2. Basic diagram
3. Pengenalan Google assistant
4. Amali sambungan device
5. Setup aplikasi sonoff
6. Share device
7. Setup aplikasi google home

11 MEI 2024

RM123
Kursus CCTV

Kursus ini memberi kefahaman kepada peserta kursus tentang :-

1. Pengenalan kepada CCTV
2. Kaedah pendaiwaian dan pemasangan
3. Amali pemasangan CCTV
4. Kaedah Troubleshooting
5. Sharing software

18 MEI 2024

RM163
Kursus Arduino Uno

Kursus ini memberi kefahaman kepada peserta kursus tentang :-

1. Pengenalan kepada arduino uno serta perkakasan dan
perisian computer
2. Direct LED
4. Programmed 1 LED
5. Programmed 3 LED
6. Push Button LED
7. Push Button ON/OFF LED
8. Melody Buzzer
9. Arduino Alarm System
10.Segment Display
11.Counter Queue System
12.Ultrasonic sensor
13.Distance Measurement System
14.Arduino Mini Car

11 JUN 2024

RM143
Kursus PC Maintenence

Kursus ini memberi kefahaman kepada peserta kursus tentang :-

1.Teknik pemasangan dan penyelenggaraan komputer
2. Spesifikasi komponen komputer
3. Membaikpulih komputer
4. Memasang perisian
5. Teknik format dan memelihara keselamatan data serta
pengurusan dokumen
6. Teknik membina kabel rangkaian dan asas rangkaian
komputer

7-8 MEI 2024

RM20
Kursus Data & Dashboard Analytics

Kursus ini memberi kefahaman kepada peserta kursus tentang :-

1. Konsep data ekosistem dan asas-asas data analisis yang
turut melibatkan penerokaan asas pengumpulan data
2. Mengenal pasti sumber data
3. Kemahiran insaniah yang diperlukan dalam menyampaikan
data secara berkesan (visualisasi) kepada pihak
berkepentingan

9 JULAI 2024

RM20

Kursus Tahsin dan Tajwid (Dewasa)

Kursus ini memberi kefahaman kepada peserta kursus tentang :-

1. Makhraj huruf
2. Mengenal hukum tajwid seperti Nun Mati, Mim Mati dan Mad
3. Kenali Tanda-tanda dalam Quran

14 JULAI 2024

RM10
Program Pengukuhan Tahsin AlQuran

Kursus ini memberi kefahaman kepada peserta kursus tentang :-

1. Makhraj huruf
2. Mengenal hukum tajwid seperti Nun Mati, Mim Mati dan Mad
3. Kenali Tanda-tanda dalam Quran

17-18 SEP 2024

RM10
Program Pengukuhan Matematik

Kursus ini memberi kefahaman kepada peserta kursus tentang :-

1. Mengenalpasti topik yang sukar untuk
pelajar kuasai dalam silibus matematik
2. Membimbing pelajar menjawab soalan-
soalan penilaian berkaitan topik yang dipilih
3. Mengajar pelajar kaedah yang paling
mudah untuk menjawab soalan yang sukar
4. Membimbing pelajar menyelesaikan satu
set soalan penilaian

17-18 SEP 2024

RM10
Program Pengukuhan Bahasa Inggeris

Kursus ini memberi kefahaman kepada peserta kursus tentang :-

1. Pronounciation
2. Grammar: Verb To Be & tTenses
3. Vocabulary

17-18 SEP 2024
RM10
Kursus Jangka Pendek (KJP)

Kursus-kursus dijalankan secara fleksibel pada hari minggu dan juga hari bekerja mengikut permintaan peserta

Terbuka (Pekerja sektor awam/swasta, pelajar sekolah/IPT dan orang awam

Maklumat lanjut, sila hubungi :
Bahagian Komuniti dan Khidmat Sokongan Pekerjaan (CESS)
Institut Latihan Perindustrian Marang
Bukit Parit 21600 Marang, Terengganu
Tel : 09-6189000 Fax : 09-6189009
Emel : info_ilpmrg@jtm.gov.my