Polisi Privasi & Keselamatan

Privasi Anda

Halaman ini menerangkan dasar privasi yang meliputi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pelawat.

Jika anda ingin mendaftar dan membuat transaksi atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin dikongsi dengan agensi awam lain untuk membantu dalam penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan cekap. Contohnya, dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas daripada agensi lain.

Maklumat Dikumpul

Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari laman web ini kecuali maklumat yang dihantar oleh anda melalui e-mel.

Apa Berlaku Jika Saya Memautkan Ke Laman Web Lain?

Laman web ini mempunyai pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya digunakan untuk tapak web ini. Perlu diingatkan bahawa laman web yang terkandung dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pelawat dinasihatkan untuk menyelidik dan memahami dasar privasi setiap laman web yang dilawati.

Pindaan Dasar

Jika dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemas kini pada halaman ini. Dengan kerap melayari halaman ini, anda akan dikemas kini dengan maklumat yang dikumpul, cara ia digunakan dan dalam keadaan tertentu, cara maklumat itu dikongsi dengan orang lain.

 

DASAR KESELAMATAN

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data digunakan untuk melindungi data yang diserahkan dan pematuhan kepada piawaian keselamatan yang ketat digunakan untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

SLA

Capaian tapak web hendaklah sekurang-kurangnya 99.5% (masa aktif). Ini bermakna masa henti laman web tidak melebihi 0.5%.