Mengeluarkan tawaran kemasukan bagi kursus jangka panjang di ILJTM selewat-lewatnya tiga (3) minggu sebelum kursus bermula

Memastikan pelajar-pelajar ILJTM disahkan layak dianugerahkan sijil/diploma berdasarkan keputusan Jawatankuasa berkenaan dalam tempoh lapan (8) minggu selepas tamat sesi latihan bagi semester tersebut

Mengeluarkan surat tawaran kemasukan bagi kursus jangka pendek (KJP) selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum kursus bermula

Memastikan peserta kursus jangka pendek (KJP) yang mencatat peratus kehadiran melebihi 80% mendapat sijil dalam tempoh tujuh (7) hari selepas tamat berkursus

Semua aduan diuruskan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja dari tarikh aduan diterima dan tujuh (7) hari bekerja dari tempoh menerima maklumat dari pihak ketiga

Pencapaian Piagam Pelanggan Januari 2024 - Mac 2024

Bil Piagam Pelanggan Bahagian Bil Diterima Bil Selesai Peratus Pencapaian
1
Mengeluarkan tawaran kemasukan bagi kursus jangka panjang di ILJTM selewat-lewatnya tiga (3) minggu sebelum kursus bermula
BPPL
180
180
100
2
Memastikan pelajar-pelajar ILJTM disahkan layak dianugerahkan sijil/diploma berdasarkan keputusan Jawatankuasa berkenaan dalam tempoh lapan (8) minggu selepas tamat sesi latihan bagi semester tersebut
BKKL
200
200
100
3
Mengeluarkan surat tawaran kemasukan bagi kursus jangka pendek (KJP) selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum kursus bermula
CESS
140
140
100
4
Memastikan peserta kursus jangka pendek (KJP) yang mencatat peratus kehadiran melebihi 80% mendapat sijil dalam tempoh tujuh (7) hari selepas tamat berkursus
CESS
60
60
100
5
Semua aduan diuruskan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja dari tarikh aduan diterima dan tujuh (7) hari bekerja dari tempoh menerima maklumat dari pihak ketiga
Perkhidmatan Kaunter
120
120
100