jabatan mekanikal & pengeluaran 1

Bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat daripada sektor industri untuk pekerja teknikal terlatih, Jabatan Mekanikal & Pengeluaran ILP Marang sentiasa komited dalam menghasilkan modal insan yang berkemahiran, berkualiti dan berdaya saing serta memupuk budaya kerja yang memberi fokus kepada penghasilan produk dan perkhidmatan berkualiti sejajar dengan kehendak misi dan visi JTM. Diterajui seorang Ketua Jabatan dan 2 Ketua Bahagian, Jabatan ini menawarkan latihan kemahiran yang memenuhi kehendak silibus yang telah ditetapkan. 

Terdapat dua bahagian di bawah Jabatan Mekanikal & Pengeluaran iaitu:-

a) Bahagian Teknologi Automotif
b) Bahagian Teknologi Plastik

Bahagian Teknologi Automotif

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi