bengkel D 3

Jabatan Elektronik Komputer ILP Marang diterajui seorang Ketua Jabatan dan 2 Ketua Bahagian di samping barisan tenaga pensyarah yang berkemahiran tinggi dan berpengalaman. Jabatan Elektronik Komputer menawarkan latihan kemahiran yang efisien bagi menghasilkan modal insan negara yang berkualiti dan berdaya saing. Penekanan dalam latihan teknikal mampu melahirkan pelajar yang berkemahiran tinggi seiring dengan hasrat kerajaan yang memerlukan lebih ramai tenaga mahir negara dalam mendepani cabaran Revolusi Industri 4.0.

Terdapat 2 (dua) bahagian di bawah Jabatan Elektronik Komputer iaitu:-

a) Bahagian Teknologi Minyak & Gas (Lukisan Perpaipan)
b) Bahagian Mekatronik

Bahagian Teknologi Minyak & Gas (Lukisan Perpaipan)

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi