ILP Marang telah menerima lawatan daripada Panel Pentauliahan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) bagi tujuan Pindaan Kapasiti untuk program Piping Drafting Tahap 3.

Panel yang hadir telah mengesyorkan supaya kapasiti program ini ditambah daripada 100 kepada 120 pelatih.

ILP Marang mengucapkan ribuan terima kasih kepada JPK atas pengesyoran tersebut dan juga kepada semua pihak yang terlibat atas kejayaan ini.