ILP Marang menerima lawatan delegasi dari UMPSA bagi membincangkan kerjasama yang akan dijalankan antara UMPSA dan ILP Marang. Perbincangan kali pertama ini dilihat lebih memfokuskan kerjasama yang melibatkan perkongsian kepakaran dan peralatan Teknologi Polimer. Semoga lawatan ini akan membuka kerjasama yang lebih luas kearah memperkasa TVET sebagai pilihan utama untuk semua.